Vi har ett stort utbud av fuktmätare i vårt sortiment. Modellerna av fuktmätare är anpassade till alla olika behov av mätning. Vissa modeller använder flera typer av mätprinciper i ett och samma instrument. Det finns tre typer av mätprinciper som man bör känna till i valet av fuktmätare:

Fuktmätare från Gann, Trotec, Protimeter, Testo.

 • XC200 fukt och temperaturmätare

  XC200 fukt och temperaturmätare

  Kompakt instrument med inbyggt givare för mätning av luftfuktighet och temperatur. Den stora 2-raders displayen visar temperatur, relativ luftfuktighet och daggpunktstemperatur. Kalibrerings funktion och offsetkorrigering. Inklusive ett kalibreringscertifikat. USB-gränssnitt med SmartGraph3 programvara. Enkel användning med touch-display.
  2 850,00 kr
 • 174H Fukt och temperatur logger

  174H Fukt och temperatur logger

  En ny liten och smidig datalogger för fuktmätning med stor display som visar aktuella mätvärden samt min/max och larmstatus. Fuktlogger 174H behåller lagrad mätdata vid ev strömbortfall samt batteri kan bytas av användaren.
  1 265,00 kr
 • 3052 Trådlös fuktmätning i krypgrund

  3052 Trådlös fuktmätning i krypgrund

  Stor display för visning av fukt och temperatur trådlöst upp till 30 meter, lämplig för mätning i krypgrunder, källare, vindar eller andra ställen där det är svårt att komma åt att mäta och övervaka.
  Offert
 • 3330 Fuktmätare med fukt & tempgivare

  3330 Fuktmätare med fukt & tempgivare

  fuktmätare för mätning av relativ luftfuktighet och temperatur i exempelvis fastigheter, kontor och lagerhallar. Fuktgivaren är långtidsstabil med 1 meter kabel till instrument.
  3 550,00 kr
 • 608-H1 Fuktdisplay

  608-H1 Fuktdisplay

  Den prisvärda standardhygrometern 608-H1, för kontinuerlig mätning av fukt, temperatur och daggpunkt. Den noggranna hygrometern 608-H1 har en noggrannhet på ±3%RH och visar min och max värde.
  895,00 kr
 • BC21 Fukt och temperaturmätare

  BC21 Fukt och temperaturmätare

  Fuktmätare för enklare mätningar i hem och lägenhet. Kontroll av rätt luftfuktighet inomhus. Robust konstruktion med givare i rostfritt stål mäter luftfuktighet, temperatur och daggpunkt.
  760,00 kr
 • Besiktningsväska 3000 Fuktmätning

  Besiktningsväska 3000 Fuktmätning

  Besiktningsväska för fuktindikering av träfukt, byggfukt, luftfuktighet och temperatur. Mätinstrument T3000 är ett instrument med stor precision för fukt- och temperaturmätning. Olika givare kan anslutas för fukt, temperatur, träfukt och byggfukt.
  9 350,00 kr
 • BM31 Fuktindikator

  BM31 Fuktindikator

  BM31 är en enkel fuktindikator som är perfekt för dig som vill mäta fukt själv. Den har en skala på 0 - 100 enheter. Bra för dej som vill kontrollera fukt i din villa, båt eller husvagn.
  985,00 kr
 • Fuktindikator T-3000 NYHET!!

  Fuktindikator T-3000 NYHET!!

  Mätinstrument T-3000 har allt som den professionelle teknikern behöver för att utföra flexibla och komplicerade mätuppgifter noggrant och problemfritt. Pris för fuktindikering: Instrument T3000 och Kulgivare TS660 6.200:--
  8 200,00 kr
 • Fuktindikator T660 Proffsinstrument

  Fuktindikator T660 Proffsinstrument

  T-660 är ett proffsinstrument gjord för att snabbt bestämma fuktigheten i byggnader och byggmaterial. En nyhet är att Larmgräns kan sättas och min och max värde visas i displayen.Instrumentet är gjord för att snabbt bestämma fuktigheten i byggmaterial. T660 har en skala upp till 200 enheter och indikerar fukt ner till 40 mm i materialet.
  3 690,00 kr
 • Fuktkvotsmätare Bollmann

  Fuktkvotsmätare Bollmann

  Träfuktmätare H-DI är en mer kvalificerad fuktkvotsmätare med inställningsmöjlighet av både trätyp och trätemperaturvilket ger den absolut bästa noggrannheten. Den fritt anslutningsbara hammargivaren är mycket robust och gör det enkelt att driva in- och slå ut de 45 mm långa mätstiften.
  6 550,00 kr
 • Fuktmätare 200

  Fuktmätare 200

  Lämplig för fukt och temperaturmätning i bostäder, lager, simhallar, kylrum eller virkestorkar. Visar min/max-värden daggpunkt, fukt och temperatur. Yttemperaturgivare kan anslutas för mätning av daggpunkt på väggar och golv.
  1 950,00 kr
 • Fuktmätare 605

  Fuktmätare 605

  Liten och kompakt mini-mätare för fukt- och temperatur mätningar. Den långtidsstabila sensorn säkerställer korrekta mätresultat i luft och betong även efter flera års användning. RBK-godkänd
  1 130,00 kr
 • Fuktmätare 625

  Fuktmätare 625

  625 är en kompakt och robust fuktmätare för mätning av relativ luftfuktighet och temperatur
  2 890,00 kr
 • Fuktmätare Surveymaster ny modell

  Fuktmätare Surveymaster ny modell

  Surveymaster med funktionerna indikering och stiftmätning så att du lättare kan skilja på ytfukt och djupare liggande fuktskador. Detta är ofta avgörande för att bestämma omfattning och orsak till fuktrelaterade problem. Instrumentet har en tydlig display samt en led-indikering i 3 färger med 60 lysdioder som visar fuktvärden från grönt till rött.
  6 495,00 kr
 • Fuktväska RBK

  Fuktväska RBK

  Prisvärd och noggrann betongfuktmätning. Testo 605 är en kompakt och pålitlig fuktmätare för betong. Som ett av få instrument, är testo 605 godkänd av Rådet för Byggkompetens (RBK) för borrhålsmätning. Komplett mätset med instruktion enligt RBK. Som tillbehör finns RBK-kalibreringscertifikat. Pris: 4.485:--
  6 590,00 kr
 • GMK210 Fuktmätare för båt och husbil

  GMK210 Fuktmätare för båt och husbil

  En ny fuktindikator med två mätdjup yta 10mm och djup 25mm. Lägg instrumentet på den yta som skall mätas och fastställ snabbt och tillförlitligt fukthalten i husvagn eller båt.
  2 450,00 kr
 • GSM Datalogger fukt / temperatur

  GSM Datalogger fukt / temperatur

  GSM-logger ring upp och få aktuella mätvärden för luftfuktighet och temperatur samt larmmeddelande via SMS när larmgränser har överskridits. SIM-kort ingår ej.
  3 950,00 kr
 • MHT Fukt och temperaturlogger SD-kort

  MHT Fukt och temperaturlogger SD-kort

  Datalogger med lagring till SD-kort, avläsning av mätvärden görs i Excel inget extra program behövs.
  1 950,00 kr
 • RH165 Fuktmätare med tunn givare

  RH165 Fuktmätare med tunn givare

  Fuktmätare med tunn givare endast 5,5mm dia. och en längd av 160 mm och en 3-raders LCD-skärm för samtidig visning av luftfuktighet, lufttemperatur och daggpunkt.
  4 280,00 kr
 • Startpaket WiFi-temperatur och luftfuktighet

  Startpaket WiFi-temperatur och luftfuktighet

  Startpaket för övervakning av temperatur,luftfuktighet och vattenlarm med WiFi över Smartphone. Startpaket ingår det Temperaturgivare och Gateway med nätverkskabel. Max 50 givare kan anslutas till en Gateway
  690,00 kr
 • Trådlös fukt/temp-mätning med 3 kanaler

  Trådlös fukt/temp-mätning med 3 kanaler

  Stor display för visning av fukt och temperatur på tre ställen trådlöst upp till 100 meter, lämplig för mätning i krypgrunder, källare, vindar eller andra ställen där det är svårt att komma åt att mäta och övervaka.
  720,00 kr
 • Träfuktmätare BM20

  Träfuktmätare BM20

  Den prisvärda träfuktmätaren BM20 är mycket användarvänlig: tag bort skyddskåpan, stick in mätelektroderna i byggnadsmaterialet - klart! Fuktvärdet visas direkt på fuktskalan och i sifferdisplayen för trä/byggnadsmaterial. Lämplig även för mätning av ved och brasved.
  Offert
 • Tramex_plus

  Tramex_plus

  Fuktindikator med analog display som indikerar fukt i de flesta byggmaterial från 5% - 30%. Mäter förhöjda fuktvärden ner till 30mm i materialet utan att förstöra underlaget.
  5 295,00 kr
 • UNI 1 GANN Fuktmätare

  UNI 1 GANN Fuktmätare

  Vi erbjuder fuktindikatorer för att snabbt fastställa fukt helt utan åverkan. Gann UNI 1 indikerar fukt i de flesta byggmaterial som till exempel trä, betong, kakel, puts med mera. Liksom de flesta fuktindikatorer skickar Gann UNI-1 ner en signal i materialet.
  5 475,00 kr
 • XA1000 fuktmätare

  XA1000 fuktmätare

  Fuktmätare Lufft som mäter temperatur, fukt, luftflöde, lufttryck Enkel användning med touch-display Visning av mätvärden med kurva i display Mäter temperatur, fukt, luftflöde, lufttryck med Dataminne 1 miljon mätvärden
  4 550,00 kr