Mätinstrument

Svenska Termoinstrument erbjuder mätinstrument för temperatur, luftfuktighet och luftkvalité samt tryck och luftflöde. Vi har ett brett utbud av mätningsinstrument för olika ändamål. Det kan vara följande typer av instrument:

  • Temperaturinstrument i form av termometrar, temperaturmätare, värmekameror, IR-mätare
  • Luftkvalitémätare för exempelvis CO2-mätning, O2 och partikelmätning
  • Luftfuktighetmätinstrument som hygrometrar, trådlös fuktmätare via bluetooth, trådlös fuktmätning i krypgrund och instrument för papper- och träfuktmätning
  • Tryckmätningsinstrument i form av tryckmätare, vakuummätare och barometrar
  • Ljudmätare och ljusmätare så som luxmätare och solenergimätare
  • Luftflödesmätinstrument såsom luftflödesmätare och anemometer
  • Mätare för ledningsförmåga såsom konduktivitetsmätare
  • pH-mätare
  • Avståndsmätare av olika typer
Läs mer

Visar alla 16 resultat