Smartprobes_Testo

Alla mätvärden överförs via Bluetooth till testo Smart-appen i din mobil.

När mätplatserna befinner sig långt ifrån varandra gör SmartProbes arbetet betydligt enklare – tack vare den trådlösa anslutningen. Alla mätdata presenteras antingen i diagram- eller i tabellform. Mätresultaten kan sedan skickas direkt som PDF- eller Excel-filer.

Visar alla 8 resultat