Ex-protection ATEX

När en tryckmätare är klassificerad som ”Ex” eller ”explosionssäker” innebär det att den är utformad och byggd för att användas i potentiellt explosiva eller brandfarliga miljöer. Detta inkluderar områden där det finns risk för gas- eller damm-explosioner, såsom inom kemisk industri, olje- och gasindustri, gruvdrift, och andra liknande områden.

Vi på Svenska Termoinstrument erbjuder tryckmätare, displayer samt fukt- och temperaturgivare med ATEX-skydd för dessa speciella miljöer.

Utrustningen måste vara märkt med ATEX-symbolen och vara certifierad av ett auktoriserat organ.

Visar alla 13 resultat