Datalogger

Dataloggrar är elektroniska enheter, datainsamlare, som används för att samla in, lagra och registrera data från olika sensorer och instrument över tid. Dessa enheter är användbara för att övervaka och logga mätdata över långa perioder, vilket möjliggör analys och utvärdering av den insamlade informationen. Det finns olika typer av dataloggers som varierar i funktion och användningsområden där vissa samlar in data med högsta precision och upplösning.

Aktuella mätvärden, överträdelser av gränsvärde och återstående batteritid kan ofta ses i dataloggerns display. Vissa produkter har lagring av mätdata både i loggern och i molntjänster där överskridna gränsvärden rapporteras omedelbart via SMS eller E-post. I många fall ingår loggerfunktion och själva mätaren i samma enhet, i andra fall erbjuder vi datainsamlare inom olika användningsområden som ett komplement till våra olika mätinstrument.

Som tillbehör finns i vissa fall dataprogram för utvärdering och visning av mätdata alternativt SD-kort för lagring av mätdata och enkel avläsning i dator i olika filformat för ytterligare analys.

Läs mer

Visar 1–32 av 41 resultat