Våra Dataloggers.

Dataloggers

 • Fukt & temperatur logger wifi

  Fukt & temperatur logger wifi

  2-kanals WiFi-datalogger med integrerad temperatur- och fuktgivare. Mycket enkel installation med gratis Molntjänst, .Dubbel säkerhet - mätdata lagras både i loggern och molntjänsten
  3 420,00 kr
 • 174H Fukt och temperatur logger

  174H Fukt och temperatur logger

  En ny liten och smidig datalogger för fuktmätning med stor display som visar aktuella mätvärden samt min/max och larmstatus. Fuktlogger 174H behåller lagrad mätdata vid ev strömbortfall samt batteri kan bytas av användaren.
  1 265,00 kr
 • 174T Temperaturlogger

  174T Temperaturlogger

  För att skapa ett bra inomhusklimat i byggnader och lokaler är det av högsta vikt att ta kontroll över temperaturen med en datalogger. Ny liten temperaturlogger med display , perfekt för kontroll av lokaler eller kyl- och frysrum där temperaturen ej får överskrida önskade temperaturgränser.
  730,00 kr
 • 175-T3 Temperaturlogger 2-kanal NiCr-Ni

  175-T3 Temperaturlogger 2-kanal NiCr-Ni

  Temperaturlogger med två kanaler för externa termoelementgivare av typ K eller T
  2 735,00 kr
 • 177-H1 Datalogger för fukt och temperatur

  177-H1 Datalogger för fukt och temperatur

  Känsliga produkter kräver rätt klimatförhållanden vid produktion och lagring. Effektiv mätning och dokumentering av mätvärdena över månader och år kan göras med den professionella fuktloggern 177-H1. Dataloggern har extern givaringång för temperaturgivare för yta, instick och luft.
  5 995,00 kr
 • 3090 Fukt & Temperatur logger

  3090 Fukt & Temperatur logger

  Trådlös fuktmätare MED LOGGER för kontroll av luftfuktighet och temperatur, huvuddisplayen mäter fukt och temperatur där den sitter och med extern radiogivare som tillval mäter på ett avstånd på 100 meter.
  760,00 kr
 • 4208 Temperaturlogger 12 kanaler

  4208 Temperaturlogger 12 kanaler

  Temperaturlogger med 12 kanaler för termoelement. Mycket enkel hantering, mätvärden lagras på SD-kort för avläsning i Excel dataprogram. Loggintervall 1 s...1 h (fritt valbart) Minne lagras på SD-kort
  5 860,00 kr
 • CO2-mätare med datalogger batteridriven

  CO2-mätare med datalogger batteridriven

  Koldioxidmätare och datalogger med batteridrift. Luffts nya CO2 datalogger har senaste teknik med möjlighet till LAN-anslutning, vilket gör installationen väldigt enkel, även över långa avstånd. Dataprogram SmartGraph 3 ger dej all information av mätdata, tabell, kurvor, larm, en ytterligare funktion är export till Excel. OPUS20 drivs med batteri eller via USB alt. POE över Ethernet.
  Offert
 • Datalogger ML4106 fukt och temperatur

  Datalogger ML4106 fukt och temperatur

  Ny datalogger från Hanwell för mätning av luftfuktighet och temperatur.
  Offert
 • GSM Datalogger fukt / temperatur

  GSM Datalogger fukt / temperatur

  GSM-logger ring upp och få aktuella mätvärden för luftfuktighet och temperatur samt larmmeddelande via SMS när larmgränser har överskridits. SIM-kort ingår ej.
  3 950,00 kr
 • MCH Datalogger CO2

  MCH Datalogger CO2

  CO2-mätare med loggerfunktion som mäter både temperatur, luftfuktighet och CO2. För kontroll av luftkvalité inomhus. Dåligt inomhusklimat kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter. Ett sätt att ta reda på om ventilationen är otillräcklig är att mäta koldioxiden.
  2 950,00 kr
 • MTM Temperaturlogger 3 kanaler

  MTM Temperaturlogger 3 kanaler

  Temperaturlogger med tre kanaler för termoelement typ. K-givare med stor och tydlig display för avläsning av mätvärden. Mätdata lagras på SD-kort.
  1 280,00 kr
 • OPUS 20 Datalogger - LAN

  OPUS 20 Datalogger - LAN

  Luffts nya datalogger för Temperatur, Fukt och Tryck har senaste teknik med LAN-anslutning, vilket gör installationen väldigt enkel, även över långa avstånd. Dataprogram SmartGraph 3 ger dej all information av mätdata, tabell, kurvor, larm, en ytterligare funktion är export till Excel. OPUS20 drivs med batteri eller via USB alt. POE över Ethernet.
  Offert
 • Tryckmätare med logger 3181-01

  Tryckmätare med logger 3181-01

  3181 har utgång 0 - 1 V och medelvärde 1 - 120 sek. Logger för 10000 värden som mäter över- / under och differenstryck och är stabil vid låga tryck, visar Pa, mbar, bar, kPa, mmHg och PSI. Bra vid mätningar för tryckfallsmätningar över filter, ventilation samt olika fastighets och industrimätningar.
  4 450,00 kr