Hanwell klimatmätningsstation är ett trådlöst system för kontinuerlig övervakning av bl.a. temperatur, luftfuktighet, lux och uv. Det går att ansluta upp till 253 givare till respektive huvudenhet. Ingen som helst kabeldragning är nödvändig.

Trådlösmätning SR2

Trådlösmätning SR2
Pris: Offert
Artnr: SR-2
EAN: -
Lager: Beställningsvara

Trådlösmätning SR2

Hanwell klimatmätningsstation är ett trådlöst system för kontinuerlig övervakning av bl.a. temperatur, luftfuktighet, CO2,  lux och uv. Det går att ansluta upp till 253 givare till respektive huvudenhet. Ingen som helst kabeldragning är nödvändig. Givarna kan flyttas allt efter som mätplatserna önskas på andra ställen. Radioöverföringen har en räckvidd på c:a 3 000 m över öppen mark. Vid svåråtkomliga utrymmen med svag radiomottagning kan en förstärkare (repeater) sättas in.

SR-2 är den andra generationen av Hanwells "Smart Receiver".

 

Länk till Cloud Synergy

Den är i första hand avsedd för att anslutas direkt till intranätet men kan även kopplas till en pc. Vidare är den utrustad med TCP/IP kommunikations -protokoll för snabbast möjliga datahantering.

SR-2 är utrustad med ett RSSI-system (received radio signal indicators) som loggar signalstyrkan för respektive sensor. Signalstyrkan tillsammans med övrig status kan även avläsas i displayen. En nyhet är att SR-2 är utrustad med 8 st ingångar för trådbundna givare, ex.vis temp,fukt samt givare med analog eller digital signal.

Alarm reläer kan ex.vis indikera överskridna larmgränser, nätverksstörningar eller strömförsörjningsproblem.

Teknisk DataSR2 Receiver
Antal  Radiogivare 250 givare
Givare med kabelanslutning (8 st.) analog eller digitalingång samt Pt-100,
Radiofrekvens 434.075 MHz
Räckvidd över öppen mark 3000 meter
Larm LED eller relä
Minne 512 kb
Anslutning USB eller Ethernet
Mått 300 x 200 x 85 mm
Vikt 1,2 kg
Strömförsörjning 240V AC
Batteri data-backup vid strömavbrott 12V
Relä 12V 2 x changeover
Montering Väggfäste

Tillbehör