Vi på Svenska Termoinstrument säljer professionella mätinstrument för temperatur, fukt, tryck och meteorologi inom VVS och industri. Kontakta oss för råd!

ModBus_RTU / Solstrålningsgivare

  • Solstrålningsgivare "Thies"

    Solstrålningsgivare "Thies"

    Solstrålningsgivare med mätområde 0 till 1300 W/m². Utgång MODBUS. I dessa energispartider har intresset för solstrålningsgivaren GSM 3.3 ökat avsevärt inom byggnadsautomations-sektorn. Pyranometern GSM 3.3 är framtagen för att mäta global strålning.
    Offert