Väderstation är en mätstation som samlar in väderobservationer, som temperatur, nederbörd, lufttryck, luftfuktighet, vindhastighet, lux och solljus. Dessa mätdata används vid produktion av väderprognoser för energistyrning, men även för andra ändamål. Väderstationerna var förr bemannade, men numera har de flesta automatiserats. Med Lufft WS501 introducerar Svenska Termoinstrument en ny kompakt väderstation med fem olika meterologiska givare Temperatur, luftfuktighet, lufttryck, solljus, vindhastighet och vindriktning. Utsignal standard protokoll MODBUS.

Meteorologi / Väderstation