Svenska Termoinstruemnt har ett sort program av mätare och givare för regn, snö och nederbörd.

Meteorologi / Nederbörd