Vi erbjuder bland annat pocketline nyheter. Välkommen till Svenska Termoinstrument!

Handinstrument / Pocketline Nyhet

 • Fuktmätare 610

  Fuktmätare 610

  Testo 610 är ett av instrumenten i PocketLine-serien som kännetecknas av professionell mätteknik i verkligt fickformat. Den högnoggranna och långtidsstabil fuktsensorn tillsammans med det lilla formatet gör Testo 610 till ett unikt instrument som kan användas för verkligt kvalificerade fukt- och temperaturmätningar.
  1 690,00 kr
 • IR-mätare 810

  IR-mätare 810

  Testo 810 är ett av instrumenten i PocketLine-serien som kännetecknas av professionell mätteknik i verkligt fickformat. Den är en liten och smidig temperaturmätare som mäter både lufttemperatur i rummet och IR-mätning av yttemperatur i ett och samma instrument.
  1 095,00 kr
 • Materialfuktmätare 606

  Materialfuktmätare 606

  Fuktkvot i trä och byggmaterial samt luftfuktighet och temperatur Testo 606-2 är en noggrann fuktkvotsmätare med karakteristikkurvor för t.ex. bok, gran, lärkträd, ek, tall och lönn när det gäller trä och cementputs, betong, gips, anhydrit, spackel, cementbruk, kalkbruk och tegel för övriga byggmaterial.
  2 190,00 kr
 • Vinghjulsanemometer 410

  Vinghjulsanemometer 410

  Lufthastighet, temperatur och fukt i samma instrument, integrerad mätning med 40 mm vinghjul med beräkning av tidsmedelvärde och hold-funktion samt min/max-värden. Beräkning av vindkylning för utomhusmätning.
  2 150,00 kr
 • Varvtalsmätare 460

  Varvtalsmätare 460

  Optisk varvtalsmätare i kompakt format. Testo 460 är ett av instrumenten i PocketLine-serien som kännetecknas av professionell mätteknik i verkligt fickformat.
  1 880,00 kr
 • Tryckmätare 510

  Tryckmätare 510

  Möjlighet att visa värden i Pascal(10 000Pa) över hela mätområdet med temperaturkompensering, magneter på instrumentets baksida ger dig fria händer vid svåra mätningar. Lufthastighetsmätning med pitotrör (Prandtlrör) samt kompensation för luftdensitet.
  1 535,00 kr
 • Absoluttryckmätare 511

  Absoluttryckmätare 511

  Mätning av barometriskt lufttryck med höjdmätning enheter mbar, hPa. Liten och smidig mätare för fältmätning har belyst display för att underlätta avläsning i mörka områden.
  2 140,00 kr