Robust PH-mätare med temperaturmätning i ett kompakt instrument. Redox-spänning kan bestämmas genom anslutning av redoxelektrod. pH-mätare GMH3530 har automatisk temperaturkompensering och kan justeras med hjälp av PH-lösningar. Visar min/max-värde samt datautgång RS-232 för avläsning i dator, som tillval till Ph-mätare finns datalogger med 10.000 mätvärden . Välkommen till Svenska Termoinstrument!

Handinstrument / Ph Redox Syre

 • pH-mätare G1500 inkl. pH-elektrod GE 114

  pH-mätare G1500 inkl. pH-elektrod GE 114

  Vattentät pH-mätare, med pH-elektrod GE114 . Fabriksstandard (med certifikat)
  1 485,00 kr
 • G7500 Vattenanalys instrument

  G7500 Vattenanalys instrument

  Proffs-Instrumet för mätning av pH, redox, konduktivitet, salthalt, löst syre.... Lämplig för mätningar i vatten, akvarier och processtyrning. Övervakning av dricksvatten, mätningar i marken, livsmedelsförsörjning - och industri. G 7500 har BNC anslutning vilket medger anslutning av alla pH-givare med BNC anslutning på marknaden, tex. specialgivare för referensmätningar.
  15 500,00 kr
 • GMH 5530 pH-mätare för proffs

  GMH 5530 pH-mätare för proffs

  Proffs-Instrumet för mätning av pH och redox. Lämplig för mätningar i vatten, akvarier och processtyrning. Övervakning av dricksvatten, mätningar i marken, livsmedelsförsörjning - och industri. GMH 5530 har BNC anslutning vilket medger anslutning av alla pH-givare med BNC anslutning på marknaden, tex. specialgivare för referensmätningar. Extern temperaturgivare kan anslutas.
  2 950,00 kr
 • pH-mätare GMH 3530

  pH-mätare GMH 3530

  En praktisk och lättanvänd pH-mätare som mäter pH, redox och temperatur. Funktioner finns också för dataöverföring via RS-232. Givare beställes separat .
  1 950,00 kr
 • Restsyremätare för livsmedel.....nyhet

  Restsyremätare för livsmedel.....nyhet

  Handhållet mätinstrument för noggrann mätning av restsyre i matförpakningar med inbyggd motorpump för enkel mätning. Nålen sticks in i förpackningen, pumpen startas och värdet kan avläsas i displayen.
  12 990,00 kr
 • Restsyremätare för livsmedel_25,0% O2

  Restsyremätare för livsmedel_25,0% O2

  Handhållet mätinstrument för noggrann mätning av restsyre i matförpakningar med inbyggd motorpump för enkel mätning upp till 25,0% O2. Nålen sticks in i förpackningen, pumpen startas och värdet kan avläsas i displayen.
  13 990,00 kr
 • Syremätare för låga värden

  Syremätare för låga värden

  Handhållet mätinstrument för noggrann mätning av låga värden av syre . GMH 3691 har en dubbel display för temperatur och syre, inbyggd Alarmfunktion med ljud samt visning av max och minvärden. Med Dataprogram EBS20 kan mätvärden sparas och visas i diagram och tabellform
  4 280,00 kr
 • O2 Syremätare GMH3691

  O2 Syremätare GMH3691

  Handhållet mätinstrument för noggrann mätning av syre . GMH 3691 har en dubbel display för temperatur och syre, inbyggd Alarmfunktion med ljud samt visning av max och minvärden. Med Dataprogram EBS20 kan mätvärden sparas och visas i diagram och tabellform.
  4 150,00 kr
 • pH-mätare 205

  pH-mätare 205

  pH-mätaren 205 är ett instrument för pH-mätning som utvecklats tillsammans med experter från livsmedelsbranschen, för mätningar i viskoelastiska material. Det största användningsområdet finns inom köttproduktionen.
  3 195,00 kr