Kompakt partikelmätare för att mäta belastningen av findamm (PM10) och (PM2,5) samt temperatur, luftfuktighet,

Partikelmätare BQ20

Partikelmätare BQ20
Pris: 4 550,00 kr
Artnr: BQ20
EAN: -
Lager: Finns i lager

Partikelmätare BQ20

Kompakt instrument för att mäta belastningen av findamm, temperatur, luftfuktighet

Med BQ20 har du ett kompakt miljömätinstrument som är enkelt att hantera och möjliggör mätningar av alla hälsorelevanta rumsklimatparametrar med endast ett instrument: Lufttemperatur, luftfuktighet och speciellt dammkoncentrationen i rumsluften:

BQ20 mäter samtidigt kvantitativa koncentrationer av luftburet, inandningsbart damm (PM10) och respirabelt damm (PM2.5). Deras partikelmassa visas direkt i displayen som massaandel i luften i mikrogram per kubikmeter. Dessutom informerar bargraph-indikatorn med en färgstapel om den aktuella partikelbelastningens status.

I apparaten kan även individuella gränsvärden definieras. När dessa överskrids ljuder omedelbart ett akustiskt larm – en speciellt praktisk funktion när BQ20 används för långtidsövervakning av rum. För långtidsanvändningar kan strömtillförseln till den annars mobila och batteridrivna BQ20, även ske direkt via en USB-kabel.

 

För att skydda människans hälsa föreskrivs nuförtiden i många länder gränsvärden för koncentrationen av findamm – exempelvis även på arbetsplatsen.

Findamm består av en komplex blandning av olika partiklar och indelas i olika fraktioner beroende av storleken. Inandningsbart damm som även kan tränga in i näshålan, kallas E-damm och definierar som dammstorleksfraktion PM10 alla dammpartiklar med en aerodynamisk diameter under 10 mikrometer.

Dammstorleksfraktionen PM2.5 omfattar dessutom alla respirabla finpartiklar – även kallade A-damm. Dessa kan tränga in i bronker och lungornas luftsäckar.

Med BQ20 kan dessa dammfraktioner enligt den internationella PM-standarden (Particulate Matter) mätas som PM10 och PM2.5. Andelarna per kubikmeter rumsluft visas direkt numeriskt på färgdisplayen på BQ20. Dessutom visas luftbelastningen grafiskt med en bargraph. På så sätt kan du med BQ20 alltid snabbt och tillförlitligt få kvantitativa uttalanden om den rådande koncentrationen av findamm.

 

Teknisk DataBQ20
Partikelmassa 2,5 µm, 10 µm
Mätområde max. [µg/m³] 2000
Upplösning [µg/m³] 1
Temperatur / fukt 0-50`C / 0-100 % RF
Dataminne Flash  5000 mätningar
Batteri 7,2 V Li-Ion
Laddare USB
Display TFT LCD 2,0"
Mått/Vikt 188 x 35 x 52 / 0,2 kg

I leverans ingår BQ20 instrument, monteringsfäste, mini-USB-kabel, Laddare och kort handbok