Övervakning av luftförorenande partiklar PM 2,5 med loggerfunktion på SD-kort. Mäter PM 2,5, temperatur och luftfuktighet.

luftkvalitetsmätare pm2,5

luftkvalitetsmätare pm2,5
Pris: 3 280,00 kr
Artnr: PM-1063SD
EAN: -
Lager: Finns i lager

luftkvalitetsmätare pm2,5

Datalogger för PM2,5, temperatur och luftfuktighet med lagring på SD-kort.

 

Som små partiklar, PM2,5, räknas partiklar vars diameter är mindre än 2,5 µm. Partiklarna bildas vid förbränning och genom att gaser från förbränningen kondenseras. De bildas även vid slitage av däck, vägar och bromsar.
För PM2.5 finns det en miljökvalitetsnorm för årsvärde och avser skydd för människors hälsa. Årsmedelvärdet får inte överskrida 25 µg/m3.

 

Övervakning av luftförorenande partiklar PM2,5 från damm, värmeverk, industri, restaurang, rök, bränder, vägar och bilkörning.

Mätaren är ett instrument för kontroll av luftkvalite i realtid för att övervaka koncentrationen av PM2.5, fuktighet och temperatur i innemiljön.

PM2.5:           0 till 250 μg / m3.

Fuktighet:      5 till 95% RH.

Temperatur:   0 till 50 `C

Hälsoindex (0 till 9) detektering och alarm.

Inbyggd klocka och kalender, realtid med SD-minneskort, kan provtagningstiden ställas in från 2 till 3600 sekunder. Sätt SD-kortet i datorn, alla uppmätta värden med tidsinformationen (år, månad, data, timme, minut, sekund) kan hämtas direkt till Excel, för ytterligare dataanalys.

 Manuell dataregistrering är möjlig, platsnummer nr. (1 till 99).

SD-kort kapacitet: 1 GB till 32 GB.

 

Teknisk DataPM-1063SD
Partikelmassa 2,5 µm
Mätområde max. [µg/m³] 0 - 250  [µg/m³]
Upplösning [µg/m³] 1
Temperatur / fukt 0-50`C / 5-95 % RF
Dataminne SD-kort  2 sec till 3600 sec.
Batteri 6 st. AA 1,5V  / DC 9V adapter
Funktion Min/Max-värde, Hold
Display LCD
Mått/Vikt 164 x 93 x 72 mm  / 360 g

Tillbehör