T-650 är gjord för att snabbt bestämma fuktigheten i byggnader och byggmaterial. En nyhet är att Larmgräns kan sättas och min och max värde visas i displayen.Instrumentet är gjord för att snabbt bestämma fuktigheten i byggmaterial. T650 är ett proffsinstrument med en skala från 0 till 200 enheter och indikerar fukt ner till 40 mm i materialet.

T-650 Fuktindikator för betong

T-650 Fuktindikator för betong
Pris: Offert
Artnr: T-650
EAN: -
Lager: Beställningsvara

T-650 Fuktindikator för betong

Fuktindikator för kontroll av betongfukt

T-650 är gjord för att snabbt bestämma fuktigheten i byggnader och byggmaterial. En nyhet är att Larmgräns kan sättas och min och max värde visas i displayen. Instrumentet är gjord för att snabbt bestämma fuktigheten i byggmaterial.

Principen är icke-förstörande i motsats till mätningar där nålar eller givare sticks in i materialet. Instrumentet läggs mot det material som skall mätas och därefter avläses värdet i displayen.

Mätdjup ner till 40 mm. Automatisk kalibrering utförs var gång instrumentet startas.

Genom att sätta larm underlättas jobbet avsevärt vid mätning av större ytor. On/Off, min/max värden respektive inställning av larmgränser manövreras via en och samma knapp på instrumentets sida. Fukt i grund.

Tillbehör