Batteridriven för användning på olika platser – optimal för exempelvis fackkunniga och bostadsförvaltare eller som stationär enhet i nätverk med alternativt "Power over Ethernet".

Datalogger för nätverk

Datalogger för nätverk
Pris: Offert
Artnr: DL200
EAN: -
Lager: Beställningsvara

Datalogger för nätverk

DL200-datalogger

För manipulationssäker övervakning, mätning och dokumentation av klimatdata ...Temperatur, Fukt, Tryck, CO-2,  ström 4-20mA, spänning 0-1V, Termoelement K, J, S,  Pt100-givare

Oavsett om det handlar om intern precisionssensorik för mätning av olika klimatvärden eller ytterligare anslutningsmöjlighet av externa sensorer och elektroder – datalogger i MultiMeasure Professional-serien som tillverkats i Tyskland ger användare inom industri, hantverk och byggsektorn många möjligheter till manipulationssäkra långtidsmätningar.

Batteridriven för användning på olika platser – optimal för exempelvis fackkunniga och bostadsförvaltare eller som stationär enhet i nätverk med alternativt "Power over Ethernet".

Många mätkanaler – många möjligheter ...

Datalogger kan registrera upp till 32 mätkanalgrupper för många olika sensorsignaler och utifrån detta göra en individuellt konfigurerbar sammanställning av mätvärden upp till 20 separata mätkanaler i fritt valbara intervaller.

På grund av de stora variationsmöjligheterna lämpar sig mätinstrument optimalt för byggnadsklimatövervakning, kontroll av klimatkänsliga produktionsprocesser och lagervillkor eller för intyg om obligatorisk undersökningsskyldighet.

För snabb dataöverföring förfogar apparaterna som standard över ett LAN- och USB-gränssnitt.

Professionell programvara för konfiguration och mätdatahantering

För varje mätinstrument ingår det som standard en programvara för proffs, och därifrån kan valfritt antal datalogger avläsas samtidigt – via LAN även från avlägsna och isolerade uppställningsplatser.

Programvaran möjliggör förutom den bekväma möjligheten att förvälja och konfigurera samtliga datalogger även framtagning av protokoll eller dataexport av uppmätta data för arkivering.

Realtidsregistrering av data i nätverk

Alla datalogger i DL-serien kan förses med en individuell IP-adress – även i decentrala mätnät med många olika datalogger – och möjliggör både mätdataöverföring liksom apparatkonfiguration via LAN.

Som tillval kan även strömförsörjningen ske via nätverket (PoE) och då används de interna batterierna för avbrottsfri strömförsörjning (USV).

 

                      PRAKTISKA FÖRDELAR

 • Underhållsfria kvalitetsmätare "made in Germany"
 • Manipulationssäker datainsamling och dokumentation
 • Optimal för långtidsmätningar temperatur,fukt, tryck, CO-2
 • Minne för upp till 3 200 000 mätvärden
 • Registrerar upp till 20 separata mätkanaler samtidigt
 • Nätverksfunktion
 • Låg energiförbrukning
 • Flexibel strömförsörjning med batteri eller USB – som tillval även PoE via LAN
 • Timer-funktion, variabla mätintervaller, alarmfunktion för varje mätkanal
 • LCD med visning på tre rader
 • Inklusive programvara för proffs

 

 Air temperature
 Measuring principle        NTC
 Min. measuring range     -20
Max. measuring range    +50
 Accuracy                       ± 0.3
 Display resolution           0.1

Relative humidity
 Measuring principle       Capacitive
 Min. measuring range           10 
Max. measuring range         100
 Accuracy                             ± 2 
Display resolution                0.5

Air pressure
 Measuring range     300...1300 hPa  (absolute air pressure)
 Accuracy                   ± 0.5
 Display resolution       0.1

CO₂ concentration
 Measuring principle           NDIR 
Measuring range          0...5000 ppm
Display resolution                1 
Accuracy                         ± 50 ppm
 Long-term stability [ppm/a]   20

 Thermal element K, J, S

 Pt-100 givare

Spänning 0-1 V /ström 4-20 mA