Hem » Produkter » Partikelmätare PC220

Partikelmätare PC220

6 partikelstorlekskanalerna kan samtidigt avläsas på en 2,8 tums LCD-färgdisplay.  

inkl. kalibreringscertifikat

Datalogger för 5 000 mätvärden på ett internt minne

Integrerad digitalkamera för foto- och videodokumentation

Extra färgvisning med akustisk larmautomatik

2,8 tums färg-LCD med bakgrundsbelysning

Ergonomisk användning med bara en hand

Stativgänga för långtidsmätning på ett stativ

PC-mätdataöverföring via USB-gränssnitt

13 550.00 kr

Art.nr: PC220

Finns i lager

Finns i lager

Beskrivning

Med de många mätfunktionerna och klassificeringen enligt ISO-21501-4 erbjuder partikelräknaren PC220 användaren flexibla användningsmöjligheter, från renrumskontroll och provning av filtereffektiviteten till övervakning av partikelbelastningen på arbetsplatser eller kvalitetssäkringsåtgärder.

Alla mätvärden i de 6 partikelstorlekskanalerna kan samtidigt avläsas på en 2,8 tums LCD-färgdisplay.

En extra färgvisning med akustisk larmautomatik underlättar en snabb datainsamling av kritiska partikelkoncentrationer.

Förutom luftpartikelantal och -storleksfraktioner mäter båda mätarna dessutom klimatparametrar som luftfuktighet, luft-, daggpunkts- och våtkulstemperatur.

Partikelräknaren PC220 har en integrerad HCHO-detektor, med vilken formaldehydkoncentrationen i rumsluften tillförlitligt kan mätas, redan från 0,01 ppm.

Partikelräknaren PC220 möjliggör dessutom en kvantitativ mätning av findammsemissioner med en aerodynamisk diameter under 10 μm (inandningsbart damm) och 2,5 μm (respirabelt damm). Dammfraktionerna mäts och deras andelar per kubikmeter rumsluft (μg/m³) visas på färgdisplayen.

För foto- och videodokumentation av mätomgivningen har PC220 också en integrerad digitalkamera. Dataloggerfunktionen i PC220 möjliggör registrering av 5 000 mätdataposter direkt i ett internt minne som kan utökas till 16 GB via MicroSD-kortet. På så vis ökas minneskapaciteten avsevärt. Efter mätningen kan samtliga registrerade data snabbt och enkelt överföras till en PC via USB-gränssnittet för dokumentation eller analys.

Praktiska fördelar:

 • Partikelräknare med hållbar laserdiod
 • Överensstämmelse med ISO 21501-4
 • 6 partikelstorlekskanaler från 0,3 upp till 10 μm
 • Bestämmer storleksfraktioner och koncentrationen av luftpartiklar
 • Integrerad gasdetektor för formaldehyd- och kolmonoxidkoncentrationer
 • Omvandlar och visar direkt koncentrationen av inandningsbart damm och respirabelt damm i rumsluften i mikrogram per kubikmeter luft
 • Mäter dessutom klimatparametrar i omgivningen, som relativ luftfuktighet, luft-, daggpunkts- och våtkulstemperatur
 • Datalogger för 5 000 mätvärden på ett internt minne (alternativt utökat minne via MicroSD-kort upp till 16 GB)
 • Integrerad digitalkamera för foto- och videodokumentation av mätomgivningen
 • Extra färgvisning med akustisk larmautomatik för snabb insamling av kritiska partikelkoncentrationer
 • 2,8 tums färg-LCD med bakgrundsbelysning för samtidig visning av alla uppmätta parametrar
 • Ergonomisk användning med bara en hand
 • Stativgänga för långtidsmätning på ett stativ
 • PC-mätdataöverföring via USB-gränssnitt
 • inkl. kalibreringscertifikat

Teknisk information om PC220:

Partikelräknare

 • Mätkanaler: 6
 • Kanalstorlekar: 0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,5 μm, 5,0 μm, 10,0 μm
 • Räknelägen: koncentration, kumulativ, differentiell
 • Räkningseffektivitet: 50% vid 0,3 μm; 100% för partiklar > 0,45 μm
 • Genomflödesmängd: 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styrd från intern pump
 • Nollräkning: < 1 partikel / 5 min.
 • Koincidentförlust: 5%, 2 miljoner partiklar per ft³ (28,3 liter)
 • Ljuskälla: laser klass 3B, våglängd 780 nm, 90 mW
 • Provingång: isokinetisk sond

Lufttemperatur

 • Mätområde: 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)
 • Precision: ±0,5 °C (0,9 °F) vid 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) vid andra temperaturer

Luftfuktighet

 • Mätområde: 0 till 100% RF
 • Precision: ±3 % vid 40 % till 60 %, ±3,5 % vid 20 % till 40 % och 60 % till 80 %, ±5 % vid 0 % till 20 % och 80 % till 100 %

Daggpunktstemperatur

 • Mätområde: -30 °C till 100 °C (-22 °F till 199 °F)
 • Precision: ±0,5 °C (0,9 °F) vid 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) vid andra temperaturer

Våtkulstemperatur

 • Mätområde: 0 °C till 80 °C (32 °F till 176 °F)
 • Precision: ±1,0 °C (1,8 °F)

Formaldehyd (HCHO)

 • Mätområde: 0,01 till 5,00 ppm
 • Precision: ±5 av slutvärdet

Kolmonoxid (CO)

 • 10 till 1 000 ppm
 • Precision: ±5 av slutvärdet

Omräkning partikelmassa

 • PM2.5: 0 till 2 000 μg/m³
 • PM10: 0 till 2 000 μg/m³

Datalagring

 • Mätdata: 5 000 dataposter på ett internt Flash-minne (alternativt utökat minne via microSD-kort: max. 8 GB)
 • Foto: JPEG-format, upplösning 640 x 480 pixlar
 • Video: 3GP-format, upplösning 320 x 240 pixlar

Utrustning

 • Display: 2,8 tums färg-LCD, 320 x 240 pixlar med bakgrundsbelysning
 • Funktioner: maximal-, minimal- och medelvärdesvisning, mätvärdeshållfunktion, larmfunktion, språkurval, °C-°F-omkoppling, bildtagning eller videoinspelning, inställbar automatisk displayavstängning (90 sek, 2 min eller 4 min) och apparatavstängning (3 min, 15 min eller 60 min)
 • Utökat minne: kontaktplats för microSD-minneskort
 • PC-gränssnitt: USB-anslutning

Energiförsörjning:

 • Batterityp: polymer Li-Jon
 • Driftlängd: ca 4 timmar vid kontinuerlig drift
 • Laddningstid: ca 2 timmar med AC-adapter

 

Ytterligare information

Kanalstorlekar

0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,5 μm, 5,0 μm, 10,0 μm

Mätområde

2,5 µm, 10 µm, 0-50`C, 0-100%RF

Display

2,8 tums färg-LCD med bakgrundsbelysning

Batteri

polymer Li-Jon

Dataminne

5000 mätdatafiler på internt Flash-minne (alternativ via Micro-SD-kort, max. 8 GB)

Gränssnitt

PC-dataöverföring med USB-gränssnitt

Mått / Vikt

L x B x H: 57 x 75 x 240 mm, 570 gram

Manual

Manual_PC220.pdf