Hem » Produkter » Partikelmätare BQ21

Partikelmätare BQ21

Kompakt mätare för registrering av fint damm och klimatdata.  

  • Dammstorlek PM2.5 och PM10
  • 2-tums färgdisplay för samtidig visning av alla uppmätta parametrar.
  • Minne för upp till 5.000 datauppsättningar
  • Direkt konvertering och visning av koncentrationen av E- eller A-damm
    i rumsluften i mikrogram per kubikmeter luft.
  • Automatisk avstängning
  • Integrerad stativanslutning och stativ

5 650.00 kr

Art.nr: BQ21

Finns i lager

Finns i lager

Beskrivning

Den fördelaktiga kombinationen av BQ21 och den professionella mobila utvärderingsprogrammet MultiMeasure gör det möjligt att göra snabba och tillförlitliga uttalanden om den rådande koncentrationen av fint damm i inomhusluften – inklusive ett brett utbud av analysalternativ som loggningsfunktion för långtidsmätningar, grafiska utvärderingar, rapportfunktion och datasynkronisering med Trotecs professionella software MultiMeasure Professional via Cloud.

Hälsorisker på grund av E- och A-damm

Hälsofarligt findamm består av en komplex blandning av de mest varierande partiklar och delas upp i olika fraktioner beroende på storlek. Beroende på typ, partikelstorlek och landningsplats kan damm leda till allvarliga irritationer och sjukdomar i luftvägarna, huden och ögonen.

Därför rekommenderas regelbunden övervakning av partikelbelastningen i rumsluften för att vid behov kunna genomföra riktade lösningar för att minska partikelbelastningen och skydda de närvarande personerna.

E-damm (PM10) – suspenderade partiklar som inandas genom munnen och näsan

Damm som kan inandas och tränger in i näshålan kallas E-damm (tidigare grovt damm) och definierar som dammstorleksfraktion PM10 alla dammpartiklar med en aerodynamisk diameter som är mindre än 10 mikrometer. Detta mycket synliga damm uppstår oftast på byggarbetsplatser, i produktionen eller vid manuellt arbete och kommer in i rummet när fönstren är öppna.

A-damm (PM2.5) – alveolära suspenderade ämnen

Dammstorleksfraktionen PM2.5 – även kallad A-damm – består av ultrafina partiklar med en aerodynamisk diameter som är mindre än 3 mikrometer och är så små att de kan tränga igenom även de minsta förgreningarna i lungorna, de så kallade alveolerna (lungblåsor). De mest kända källorna till partiklar är utsläpp från förbränningsmotorer och industrianläggningar, men även slitage av däck på vägen, vilket gör att även moderna elbilar producerar partiklar som är skadliga för hälsan.

Som jämförelse: ett människohår mäter ca 50-70 µm i diameter och är därmed 5-7 gånger större än E-damm och upp till 28 gånger större än A-damm.

 

 

 

Ytterligare information

Mätområde

2,5 µm, 10 µm, 0-50`C, 0-100%RF

Display

TFT färg LCD 2.0"

Batteri

Internt batteri Li-ion

Dataminne

5000

Gränssnitt

Bluetooth

Mått / Vikt

Längd 188 mm

Manual

Manual_BQ21.pdf