Hem » Produkter » BZ30 CO2-mätare

BZ30 CO2-mätare

 CO2-logger med batteridrift som mäter både temperatur, luftfuktighet och CO2  

  • För kontroll av luftkvalité inomhus med datalogger
  • Noggrann och långsiktigt stabil NDIR-mätning av koldioxidkoncentrationer i inomhusluft.
  • Samtidig visning av CO₂-värden, rumstemperatur, luftfuktighet, datum och tid.
  • Funktion för lägsta och högsta värde för CO₂, lufttemperatur och luftfuktighet.
  • Larmfunktion för koldioxid med varningston för fritt definierbara gränsvärden.
  • Ytterligare symbolisk CO₂-indikator som kan jämföras med en CO2-trafikljus.
  • Stor bakgrundsbelyst display med lättläst mätvärdesindikering
  • För montering på bord eller på vägg
    Programvara  ingår i leveransen

2 975.00 kr

Art.nr: BZ30

Finns i lager

Finns i lager

Beskrivning

Tillräcklig ventilation förbättrar koncentrationsförmåga och prestanda

I skolor, kontor, förskolor och ålderdomshem, alltså överallt, där det finns en massa människor, tar rumsluften s.k. snabbt slut. Man kommer kanske inte ihåg att vändra tillräckligt. Luftkvalitetsdatalogger BZ30 mäter, hur luftkvaliteten förändras under en viss tidsperiod. Rumstemperatur, relativ luftfuktighet och CO-halt mäts och registreras i 2-sekunders intervaller. Med hjälp av en programvara, som ingår i leveransen, är mätvärden lätt att analyseras. Det är ofta förvånande att se, hur snabbt luftkvaliteten försämras i rummen, där det finns en massa människor. BZ30 hjälper dig att komma ihåg, hur viktigt det är att vädra. Detta skulle vara till exempel ett bra skolprojekt!

Förhindar mögel- och rostbildning:

Ibland kan en obehaglig överraskning vänta på uthyraren: i åratal var allt bra, men helt plötsligt klagar hyresgästen över mögelskador! Då måste man reagera snabbt och framför allt förhindra att mögel återbildas. Vädrar hyresgästen tillräckligt? CO2-luftkvalitetsdataloggern BZ30 tar reda på det. Den visar rumstemperaturen, den relativa luftfuktigheten och CO2-halten. Med hjälp av värdena kan bestämmas, om luftväxling är ordentlig. Om till exempel CO2-värdet minskar regelbundet, men den relativa luftfuktigheten är konstant hög, orsakas mögelbildning av någon annan grund, som fuktskador på väggar.

Automatisk baslinjekalibrering

Det förväntade värdet för CO2 i frisk luft är ca 400 ppm (0,04 %vol). Enheten antar detta som det lägsta gränsvärdet (baslinjen). En särskild algoritm övervakar nu permanent den lägsta detekterade CO2-avläsningen från sensorn under ett förkonfigurerat tidsintervall i flera dagar och korrigerar långsamt alla långsiktiga avvikelser som upptäcks jämfört med det förväntade värdet för frisk luft på 400 ppm (eller 0,04%vol) CO2. I normal användning inhomhus sjunker koldioxidhalten i något skede till en nivå som ligger nära utomhusluften. Genom att registrera värdena under en period av åtta dagar och sedan jämföra det lägsta värdet med 400 ppm-punkten känner mätanordningen av om den behöver justera nollpunkten eller inte. Detta sker helt automatiskt. Algoritmen utnyttjar alltså det faktum att CO2-halten i byggnader/rum regelbundet stabiliseras på en lägsta nivå under en viss tidsperiod när de inte är bebodda. I rum som är permanent bebodda eller där CO2-koncentrationen ständigt ökar (t.ex. växthus) fungerar inte denna princip för automatisk balansering.

 

 

 

 

Ytterligare information

Dataminne

50 000 Mätvärden

Display

LCD

Power Supply

Nätaggregat eller 3,7V batteri AKKU

Gränssnitt

PC-dataöverföring med USB-gränssnitt

Mått / Vikt

LxBxH 90x110x98 mm

Manual

Manual_co2-matare_BZ30.pdf