Hem » Produkter » BZ25 CO2-mätare

BZ25 CO2-mätare

Samtidig visning av CO₂-värden, rumstemperatur, luftfuktighet  

  • Noggrann och långsiktigt stabil NDIR-mätning av koldioxidkoncentrationer i inomhusluft.
  • Samtidig visning av CO₂-värden, rumstemperatur, luftfuktighet, datum och tid.
  • Funktion för lägsta och högsta värde för CO₂, lufttemperatur och luftfuktighet.
  • Larmfunktion för koldioxid med varningston för fritt definierbara gränsvärden.
  • Ytterligare symbolisk CO₂-indikator som kan jämföras med en CO2-trafikljus.
  • Stor bakgrundsbelyst display med lättläst mätvärdesindikering
  • För montering på bord eller på vägg

1 590.00 kr

Art.nr: BZ25

Finns i lager

Finns i lager

Beskrivning

Vi tillbringar mer än 90 % av våra liv inomhus, och den allt tätare bebyggelsen gör det svårare att ventilera ut föroreningar med märkbara effekter på luftkvaliteten.

Förhöjda koldioxidkoncentrationer – även om de ligger inom de tillåtna gränserna – kan inte bara leda till trötthet, dålig koncentration eller försämrad prestationsförmåga, utan också till allvarliga hälsoproblem, särskilt hos barn och svaga personer.

Med BZ25 kan inomhusluftens kvalitet övervakas på ett tillförlitligt sätt, vilket kan jämföras med ett CO2-trafikljus och hjälper dig att komma ihåg att vädra.

Tack vare den exakta och långtidsstabila NDIR-mätmetoden registrerar BZ25 inte bara lufttemperatur och relativ luftfuktighet utan även den aktuella koldioxidhalten i rumsluften och visar den i steg om 1 ppm på den lättlästa displayen.

Dessutom kan ett individuellt gränsvärde för CO₂-larm definieras, som, om det överskrids, indikeras av en akustisk varningssignal.

En praktisk tilläggsfunktion i BZ25 är CO₂-indikatorn med en enkel symbol som visar god, normal eller dålig koldioxidkoncentration i rumsluften på den stora LCD-displayen med även datum och tid.

Automatisk baslinjekalibrering

Det förväntade värdet av koldioxid i frisk luft idag är cirka 400 ppm (0,04 volymprocent). Enheten antar att detta är det lägsta gränsvärdet (baslinjen). En särskild algoritm övervakar nu permanent den lägsta detekterade CO2-avläsningen från sensorn under ett förkonfigurerat tidsintervall i flera dagar och korrigerar långsamt varje upptäckt långtidsavvikelse jämfört med det förväntade värdet för frisk luft på 400 ppm (eller 0,04%vol) CO2. I normala inomhusapplikationer sjunker koldioxidhalten till nära utomhusluftsnivåerna någon gång under en vecka. Genom att registrera värdena under åtta dagar och sedan jämföra det lägsta värdet med 400 ppm-punkten känner mätaren av om den behöver justera nollpunkten eller inte. Detta sker helt automatiskt. Algoritmen utnyttjar alltså det faktum att CO2-halten i byggnader/rum regelbundet stabiliseras på en lägsta nivå under en viss tidsperiod när de inte är bebodda. I rum som är permanent bebodda eller där CO2-koncentrationen ständigt ökar (t.ex. växthus) fungerar inte denna princip för automatisk anpassning.

 

 

 

 

Ytterligare information

Display

LCD

Mått / Vikt

LxBxH 90x110x98 mm

Power Supply

Externt (nätaggregat)

Manual

Manual_co2-matare_BZ25.pdf