Nederbörd

Mätningen av nederbörd blir globalt allt viktigare. Planering av bevattningsanläggningar och avrinningsområden för översvämningsvatten, trafikvägsplanering eller projekt inom vattenekonomi kräver exakta nederbördsmätningar.
Tillämpningsområdet för THIES nederbördsmätsystem omfattar dessutom samhälls-, vetenskapliga och meteorologiska tjänster, mätningar för avloppsreningsverk, vattennivåer, grundvattenkontroller, vägförhållanden eller larmsystem för extrema nederbörd.
Förutom nederbördsmängder förvärvar moderna system också typ, riktning och fallhastighet av nederbörd.

Visar alla 9 resultat