Nederbörd

Mätningen av nederbörd blir globalt allt viktigare. Planering av bevattningsanläggningar och avrinningsområden för översvämningsvatten, trafikvägsplanering eller projekt inom vattenekonomi kräver exakta nederbördsmätningar.
Tillämpningsområdet för THIES nederbördsmätsystem omfattar dessutom samhälls-, vetenskapliga och meteorologiska tjänster, mätningar för avloppsreningsverk, vattennivåer, grundvattenkontroller, vägförhållanden eller larmsystem för extrema nederbörd.
Förutom nederbördsmängder förvärvar moderna system också typ, riktning och fallhastighet av nederbörd.

Visar alla 10 resultat